Xem thêm

Cuộc sống

CEO Tinh Phung
Cuộc sống là cái gì? Đó là câu hỏi mà con người đã từng cố gắng giải đáp suốt từ xa xưa. Cuộc sống tồn tại trên Trái Đất ở khắp mọi nơi, từ không...

Cuộc sống là cái gì? Đó là câu hỏi mà con người đã từng cố gắng giải đáp suốt từ xa xưa. Cuộc sống tồn tại trên Trái Đất ở khắp mọi nơi, từ không khí, nước đến đất đai, với nhiều hệ sinh thái hình thành cả một hệ quảng đại gọi là sinh quyển. Tuy nhiên, việc định nghĩa cuộc sống đã gặp không ít khó khăn do tính chất đặc biệt của nó.

Từ khó khăn trong định nghĩa cuộc sống

Một vấn đề gây khó khăn trong việc định nghĩa cuộc sống là vi rút. Vi rút là một loại hình sống khó xác định, bởi chúng chỉ nhân bản trong tế bào chủ, không tự nuôi sống được. Cuộc sống tồn tại ở khắp mọi nơi trên Trái Đất, từ không khí, nước, đất đai cho tới nhiều hệ sinh thái hình thành quy mô sinh quyển. Một số hệ sinh thái khắc nghiệt chỉ có những loài sinh vật chịu đựng được.

Cuộc sống đã được nghiên cứu từ thời cổ đại, với các triết lý như vật chất của Empedocles hay ý thức của Aristotle. Cuộc sống xuất hiện ít nhất là 3,5 tỷ năm trước, và sau đó đã phát triển thành các loài hiện tại thông qua quá trình tiến hóa.

Định nghĩa cuộc sống

Cuộc sống được hình thành từ các phân tử sinh học, chủ yếu là các nguyên tố hóa học như cacbon, hydro, nitơ, oxi, photpho và lưu huỳnh. Tất cả các sinh vật đều chứa hai loại phân tử lớn là protein và axit nucleic. Các protein đóng vai trò là máy móc thực hiện nhiều quá trình hóa học trong cuộc sống, trong khi axit nucleic mang thông tin cần thiết cho mỗi loài, bao gồm cả hướng dẫn để tạo ra mỗi loại protein. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của cuộc sống. Tổ chức và chức năng của tế bào đã phát triển thành các hợp chất sống phức tạp hơn. Cuộc sống chỉ tồn tại trên Trái Đất, nhưng việc tồn tại cuộc sống ở ngoài Trái Đất là khả thi. Cuộc sống nhân tạo đang được mô phỏng và nghiên cứu bởi các nhà khoa học và kỹ sư.

Kết luận

Cuộc sống là sự phát triển và tồn tại của các hệ sinh thái và các loài sống trên Trái Đất. Định nghĩa cuộc sống đã gặp không ít khó khăn bởi tính đặc biệt của vi rút. Cuộc sống đã được nghiên cứu từ xa xưa và tiến hóa thành các loài hiện tại. Phân tử sinh học như protein và axit nucleic chứa thông tin cần thiết và thực hiện các quá trình cơ bản của cuộc sống. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của cuộc sống. Cuộc sống chỉ được biết đến trên Trái Đất, nhưng cũng có khả năng tồn tại cuộc sống ở ngoài Trái Đất. Cuộc sống nhân tạo đang được nghiên cứu và mô phỏng bởi các nhà khoa học và kỹ sư.

1